INTRODUCCIÓ

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús i condicions d'utilització d'aquest portal web, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts propietat de Cerclesport a les quals s'accedeix a través del domini www.cerclesport.com.

La utilització del portal web atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal.

L'usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

www.cerclesport.com proporciona l'accés a diverses informacions en relació als nostres productes, informació de la nostra entitat, apartats de contacte, enllaços a xarxes socials, (en endavant, "els continguts") pertanyents a Cerclesport.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'extén al registre i/o recollida de dades que sigui necessària per accedir a determinats serveis. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Cerclesport de per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Cerclesport tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Cerclesport. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Cerclesport.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Cerclesport poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Cerclesport no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

El contingut, informació i/o consells expressats en aquest portal web s'han d'entendre com simplement orientatius. Cerclesport no respon de cap manera de l'efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempt de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que faci ús d'ells, ja que són aquestes les que han de decidir segons el seu criteri l'oportunitat dels mateixos. En aquest Lloc es poden publicar continguts i comentaris aportats per terceres persones. Cerclesport no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que facin ús.

Cerclesport es reserva el dret de modificar el contingut del lloc sense previ avís i sense cap tipus de limitació. Així mateix l'empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d'aquest Lloc i dels serveis que s'ofereixen en ell. Així mateix, tampoc podem garantir l'absència de virus ni d'altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.

Cerclesport declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres llocs enllaçats amb aquest, ja que no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en Llocs webs de tercers. Aconsellem als usuaris dels mateixos a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s'exposin en aquestes webs. Així mateix els Usuaris que remetin qualsevol tipus d'informació a Cerclesport es comprometen a que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

Si vostè considera que qualsevol contingut i/o informació d'aquest Lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent li agrairíem que es posés en contacte amb Cerclesport perquè puguem prendre les mesures oportunes.

MODIFICACIONS

Cerclesport es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Cerclesport i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

El titular del present Lloc és: Manel Calvet Heredia

Raó social: Cerclesport

CIF: 36956406Y

Domicili: Carrer Sant Lluís, 44-48, CP 08024 Barcelona

Telèfon: 932193648

Correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Nom del domini: www.cerclesport.com