Esquís de fons per a Patinador

Marca: General

Generalment són esquís lleugers i ràpids.

Soles d'enceratge.

Fischer - RCR Vasa